Antroposofische zorg

Aandacht voor jou als geheel

Mogelijkheden voor scholing als antroposofisch zorgverlener

Opleidingen 1 januari 2020door beheerder
Mogelijkheden voor scholing als antroposofisch zorgverlener

Mogelijkheden voor scholing

Voor mensen die zich willen verdiepen in de antroposofische visie op gezondheid en ziekte zijn er verschillende mogelijkheden voor opleiden en nascholen.

  1. De landelijk erkende beroepsopleidingen, geïnspireerd door de antroposofie: kunstzinnige therapie, euritmie en maatschappelijke zorg. Daarnaast is er een minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’ aan de Hogeschool Leiden.
  2. Postacademische of post HBO opleidingen vanuit de antroposofische visie op gezondheidszorg. Deze zijn alleen toegankelijk voor professionals met een afgeronde reguliere beroepsopleiding (bijv. arts, fysiotherapeut, psycholoog).
  3. Nascholingen en trainingen, cursussen en workshops vanuit de antroposofische visie op gezondheidszorg.

In de beschreven drieslag worden hieronder kort het aanbod benoemd.

Ad 1. Beroepsopleidingen

Hogeschool Leiden: Opleiding kunstzinnige therapie

Een 4-jarige HBO voltijd opleidingen met de studierichtingen: beeldende therapie, muziektherapie en spraak- en dramatherapie. Zie www.hsleiden.nl of informatie bij Martine Haak 071-518 85 28

Hogeschool Leiden: Opleiding docent dans/ euritmie

Een 4-jarige (voltijd) of 6 jarige (deeltijd) opleiding. www.docentdans-euritmie.nl    euritmieopleiding@hsleiden.nl

Hogeschool Leiden: Minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’

Een minor van 15 EC of 30 EC voor alle studenten  in het veld van gezondheidszorg, welzijn en pedagogiek.

Zie ook de website www.kiesopmaat.nl 

Alanus Hochschule: Masteropleiding euritmietherapie

De 2-jarige master opleiding is een samenwerkingsverband van de Alanus Hochschule met de Nederlandse vereniging van euritmietherapie ( NVET), het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Meer informatie: www.nvet.nl of Renata de Zwaan 070-3645607 (coördinator)

Scillz

Scilzz biedt op MBO niveau landelijk erkende beroepsopleidingen aan. Begeleiders in de zorg (GGZ, VG, thuiszorg en ouderenzorg) die zoeken naar een inspirerende opleiding die hun persoonlijke ontwikkeling daarbij betrekt, kunnen bij Scillz terecht voor de volgende opleidingen: Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 (persoonlijk begeleider) en de Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3. Zie www.scillz.nl of info@scillz.nl of bel Manfred Flessner: 06 3169 6979

Ad 2.  Post HBO en post- academische opleidingen  

Academie Antroposofische Gezondheidszorg

In de Academie Antroposofische Gezondheidszorg werken antroposofisch geïnspireerde applicatieopleidingen op HBO en academisch niveau samen.

De interdisciplinaire basismodule ( 20 dagen) is het fundament van elke discipline. Je kan deze op zich volgen als een intensieve kennismaking met de antroposofische visie op gezondheid en ziekte. Je kunt daarna  kiezen voor een voortgezet traject in  je eigen vakgebied. De basismodule vormt het eerste jaar van alle vervolgopleidingen op post HBO- en academisch niveau voor de leden van:

  • de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)
  • de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie (NVAP)
  • Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Fysiotherapie (Stibaf)
  • de Nederlandse Vereniging van diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie (NVDA)
  • de Beroepsvereniging van psychosociale hulpverleners vanuit antroposofie (BPHA)
  • Plegan opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Naast de basismodule verzorgt de Academie Antroposofische Gezondheidszorg ook ‘losse’ scholingsdagen en trainingen.

In overleg met antroposofische zorginstellingen worden in-company trainingen op maat aangeboden.

Informatie en inschrijven kan via www.academieag.nl

Opleiding antroposofische geneeskunde voor artsen en tandartsen      

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen www.nvaa.nl verzorgt in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg de Opleiding Antroposofische Geneeskunde http://nvaa.nl/informatie-voor-artsen/opleiding/. Ook is er een Studiegids te downloaden op deze pagina. George Maissan  NVAA 06 – 53830140

Postacademische opleiding antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie

Na de basismodule van de Academie AG verzorgt de NVAP samen met de Academie AG  het beroeps-specifieke deel van deze opleiding. Informatie: www.academieag.nl  of  bel Marjanke de Jong 015 3809457

Plegan Opleidingen

De voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie start met de basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, gelijktijdig of daarna volgt het beroeps-specifieke traject.

Informatie via www.plegan.nl of  bel het secretariaat Plegan Opleidingen via 06 37625877

Stibaf antroposofische fysiotherapieopleiding 

Een tweejarig opleidingstraject met de interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en een beroeps-specifiek deel. Informatie www.stibaf.nl

Opleiding antroposofische diëtetiek   

Deze applicatieopleiding bestaat uit verschillende onderdelen: de interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en daarna de cursus Barstensvol leven van de Academie Kraaybeekerhof

Informatie en studiegids: www.antroposofischedietisten.nl

Opleiding Academie Kraaybeekerhof                 

Academie Kraaybekerhof biedt o.a. de opleiding tot natuurvoedingskundige aan: Barstensvol leven jaarcursus.
Informatie: www.kraaybeekerhof.nl

Ad 3. Nascholing

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg biedt maandelijks scholingsdagen aan die open staan voor iedere geïnteresseerde. Zie de agenda van deze website.  Daarnaast verzorgt zij in-company trainingen voor instellingen zowel in de 1e als in de 2e lijn.
Zie www.academieag.nl/incompany

Academie voor Verbindingskunst       

De Academie voor Verbindingskunst ondersteunt medewerkers van waardegedreven organisaties bij het verwerkelijken van hun visie. Zij biedt  diverse leer- en ontwikkeltrajecten aan voor professionals, ondersteuners, leidinggevenden, managers en bestuurders.
Meer informatie op www.verbindingskunst.nl of via Danja van der Meer 06 51522238

Scillz  

Een landelijk aanbod aan trainingen rond zorgthema’s en ontwikkelt in co creatie met de klant (zorg en onderwijs) in-company trainingen op maat. Hieronder vallen team coaching, intervisie, werken aan vitaliteit en beroepsmatig inhoudelijke trainingen, zoals helende omgeving, constitutiebeelden, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag of autisme.
Meer informatie www.scillz.nl of info@scillz.nl of bel Manfred Flessner: 06 3169 6979

Plegan Opleidingen

Opleidingen, cursussen en in-company trainingen geaccrediteerd door de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) voor verpleegkundigen, verzorgenden, verzorgende (IG)
Informatie www.plegan.nl

Academie voor ervarend leren   

De Vries & partners houden zich bezig met strategieontwikkeling, visieontwikkeling, interim-management, coaching en training. Alle vormen van coaching en scholing zijn gebaseerd op de ervaring als uitgangspunt. www.academievoorervarendleren.nl

Stichting Emerald Foundation  

Deze stichting verzorgt een internationale cursus schildertherapie volgens de methode van Liane Collot d’Herbois.
Meer informatie: www.emeraldfoundation.nl

Samenwerkingsverband Scholing menswaardige zorg

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg, Academie voor Verbindingskunst en Scillz hebben hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband Scholing menswaardige zorg. Zij willen antroposofische zorgorganisaties ondersteunen bij het opstellen van een duurzaam, samenhangend en visie georiënteerd scholingsbeleid. Indien gewenst kunnen zij uitvoering geven aan dit beleid met trainingen op maat, die bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van de organisatie. Voor verdere informatie en een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met Manfred Flessner 06 3169 6979

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons hier