Antroposofische zorg

Aandacht voor jou als geheel

Werken in de antroposofische gezondheidszorg

Werken in de Antroposofische Zorg 8 januari 2019door beheerder
Werken in de antroposofische gezondheidszorg

In Nederland zijn verschillende zorgorganisaties die werken vanuit een antroposofische mensvisie. Centraal hierbij staan de gelijkwaardigheid tussen begeleider/hulpverlener en cliënt en de ontwikkeling van ieder individu in verbinding met de mensen en de wereld om zich heen.

In de antroposofische gezondheidszorg richten we ons vooral op wat goed gaat en op het versterken van eigen initiatiefkracht, in plaats van op wat niet goed gaat. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen.

Binnen de antroposofische gezondheidszorg zijn diverse functies te vinden. Medewerkers zijn regulier opgeleid, maar hebben zich daarnaast verdiept in de antroposofische visie op mens en gezondheid. Ze beschikken dus over een extra perspectief. Antroposofische gezondheidszorg is wat betreft diagnose en therapie een verruiming van de reguliere geneeskunde. Door de gezonde en zieke mens en ook de natuur met een spirituele blik waar te nemen, ontstaan nieuwe inzichten.

Antroposofische organisaties gaan verder dan het alleen het waken over iemands fysieke en psychische welzijn. Het gaat om het vinden en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor zijn een goede sfeer, het mogen zijn wie je bent, het aandacht hebben voor elkaar en het voelen dat je van waarde bent belangrijke voorwaarden. Als medewerker speel je daarbij een belangrijke rol. Een ‘luisterende’ houding is voor medewerkers van antroposofische organisaties essentieel.

Voel je je aangesproken door deze visie?

Kijk dan eens op de website van een van de grotere antroposofische zorgorganisaties. Zij staan altijd open voor een gesprek met jou!

  • De Seizoenen – woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek
  • Lievegoed –  psychiatrie, verslavingszorg, verstandelijke beperking
  • Raphaelstichting – biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg
  • Stichting Orion – zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking
  • OlmenEs – gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Noord Nederland

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons hier