Antroposofische zorg

Aandacht voor jou als geheel

Onderzoek antroposofische zorg

Literatuur en Onderzoek 14 november 2018door Wieneke NVAZ
Onderzoek antroposofische zorg

Onderzoek antroposofische zorg

Het lectoraat antroposofische gezondheidszorg geeft een overzicht van onderzoek en literatuur over antroposofische gezondheidszorg. Dat overzicht omvat zowel internationaal en nationaal onderzoek.

Onderzoek in Nederland

In Nederland wordt er onderzoek gedaan naar antroposofische gezondheidszorg door:

Het onderzoek aan de Vrije Universiteit richt zich op de zorg voor verstandelijk gehandicapten en ouderen en het ontwikkelen van kennis voor de zorgprofessionals. Daarnaast richt het onderzoek zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de zorgprofessionals in hun werk.

Aan het lectoraat antroposofische gezondheidszorg worden zorgproducten en praktijkmethoden verder ontwikkeld en geoptimaliseerd, geëxpliciteerd en getoetst op kwaliteit, veiligheid en (kosten)effectiviteit.
De ontwikkelde kennis wordt gedeeld in publicaties voor de diverse stakeholders en publicaties in (inter)nationale peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften.  Daarnaast wordt de kennis geïmplementeerd in de zorgpraktijk om deze te innoveren.

Onderzoek internationaal

Op de website van de Medische sectie van het Goetheanum in Dornach staat een overzicht van onderzoeksthema’s. Zoals de tehma’s chronische pijn of verpleegkunde. Ook staat daar een overzicht van universitaire en niet-universitaire onderzoeksinstituten.

Onderzoek naar antroposofisch zorg is bedoeld om de kennisbasis en klinische praktijk van alle medische gebieden te bevorderen. Ook worden de werkzaamheid, effectiviteit, veiligheid en kosten van interventies op basis van antroposofische zorg beoordeeld. Denk dan aan het analyseren van fysiologische, biochemische, cellulaire of genetische effecten van individuele interventies. Tot slot worden de basisbegrippen, de antropologische dimensies en de historische achtergrond  onderzocht.

 

 

Deel dit artikel