Antroposofische zorg

Aandacht voor jou als geheel

Onderzoek naar antroposofische zorg

Literatuur en Onderzoek 14 november 2018door beheerder
Onderzoek naar antroposofische zorg

Onderzoek naar antroposofische zorg is bedoeld om de kennisbasis te vergroten en de kwaliteit van de klinische praktijk van alle gezondheidszorggebieden te bevorderen. Binnen het onderzoek worden bijvoorbeeld de antroposofische zorgconcepten beschreven en verantwoord; wordt de werkzaamheid/ effectiviteit, veiligheid en kosten van antroposofische zorginterventies vastgesteld. Maar ook de basisbegrippen, de antropologische dimensies en de historische achtergrond van de antroposofische zorg worden onderzocht.

Hier vindt u een overzicht van onderzoeksgroepen, onderzoek naar en literatuur over antroposofische zorg. Dat overzicht omvat zowel internationaal en nationaal onderzoek.

Onderzoek in Nederland

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar antroposofische zorg door de volgende organisaties:

Kingfisher groep (Bolk’s Companions),

De Bolk’s Companions zijn geschreven door de Kingfisher Group.

De boeken zijn vanuit de ‘4-step’ benadering opgezet. Deze methode gaat uit van vier achtereenvolgende stappen om biomedische gegevens in een context te plaatsen:

Rangschikken – Patroon herkennen – Vergelijken – Identificeren.

Deze werkwijze kan bijdragen aan een verdiept inzicht van de te leren stof. Er zijn drie soorten Companions:
1. Voor de studie van de basisvakken in de geneeskunde;
2. Voor het toepassen binnen de praktijk van Integrated Medicine;
3. Voor het leren kennen van de ‘4-step’-methode.

Meer informatie vind je op www.bolkscompanions.com.

Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum

Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum (BLOC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de professionele zorgrelatie in de langdurige zorg. Met thema’s als: aansluiten bij de ander, de rol van aandacht, persoonsgerichte zorg. Het gaat om relationeel zorg verlenen als wederkerig proces.

Het BLOC bevordert ook praktijkonderzoek ter ondersteuning van relationele en persoonsgerichte zorg; onder meer door methoden voor de praktijk te helpen ontwikkelen.

Het BLOC is een initiatief van tien zorginstellingen die werken vanuit een antroposofische zorgvisie. Het betreft instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met dementie.

Het BLOC is gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en wordt geleid door dr. Pim Blomaard. Voor meer informatie: www.bl-oc.nl

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Het lectoraat werkt nauw samen met het antroposofisch werkveld en verzorgt praktijkgericht onderzoek, gericht op de volgende centrale thema’s:

  1. het aantonen van effectiviteit en veiligheid van antroposofische zorg,
  2. het ontwikkelen van optimale kwaliteit van zorg,
  3. het verbeteren van de communicatie over de antroposofische zorg,
  4. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Integrative Medicine.

Samen met andere lectoraten van Hogeschool Leiden draagt het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg bij aan oplossingen voor de actuele problemen in de (reguliere) gezondheidszorg. Bezuinigingen zijn hard nodig, maar mogen niet ten koste gaan van kwaliteit, toegankelijkheid en innovatie van de zorg. Dit leidt tot ontwikkelingen in de richting van:

  • health promotion (‘gezondheid bevorderen’),
  • het invoeren van ‘stepped care’ (‘eerst lichtere behandelmethoden in de eerstelijnszorg’),
  • terugbrengen van medicijngebruik en
  • stimuleren van patiëntencompetentie en zelfmanagement.

De antroposofische zorg heeft jarenlange ervaring opgedaan in het praktisch invulling geven aan deze begrippen.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg levert ook een bijdrage aan het onderwijs, met name aan de opleiding Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie).

Onderzoek internationaal

Op de website van de Medische sectie van het Goetheanum in Dornach staat een overzicht van onderzoeksthema’s. Zoals de thema’s chronische pijn of verpleegkunde. Ook staat daar een overzicht van universitaire en niet-universitaire onderzoeksinstituten.

Literatuur over Antroposofische Gezondheidzorg

Er zijn een aantal publicaties die snel inzicht geven in de antroposofische zorg en haar achtergronden. Deze vind je hier ⇒ klik hier voor een overzicht

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons hier